วิธีสร้าง User account เพิ่มในเครื่อง macOS

เครื่อง macbook , imac บางคนไม่ได้ใช้แค่คนเดียว ดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้าง User เพิ่มในเครื่อง macOS เพื่อให้แยกการใช้งาน และข้อมูลส่วนตัว หรือจะกำหนดสิทธิ์การใช้งาน ไม่ให้ติดตั้งโปรแกรม/แอพ ลงในเครื่องเพิ่ม โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

สร้าง User account เพิ่มใน macOS

ดดยการสร้าง user ต้องเป็นเจ้าของเครื่อง หรือเป็น admin ของเครื่องเท่านั้น

1. เปิด System Preferences โดยคลิกที่ Apple logo

2. คลิกเลือก Users & Groups

3. คลิกที่ไอคอน unlock และกรอก password ของแอดมิน

4. จากนั้นคลิกปุ่ม Add (+)

5.  กำหนดประเภท User ที่เราต้องการ

  • Administrator: สามารถเพิ่มและจัดการผู้ใช้อื่นๆ ติดตั้งแอพ และเปลี่ยนการตั้งค่า ผู้ใช้ใหม่ที่คุณสร้างขึ้นเมื่อคุณติดตั้ง Mac ของคุณครั้งแรกคือผู้ดูแลระบบ Mac สามารถมีผู้ดูแลระบบมากกว่าหนึ่งคนได้
  • Standard: ผู้ใช้มาตรฐานสามารถติดตั้งแอพและเปลี่ยนการตั้งค่าของเขาด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถเพิ่มผู้ใช้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ใช้อื่นได้
  • Sharing Only:สามารถเข้าถึงไฟล์ที่แชร์จากระยะไกล แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือแก้ไขการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ได้ ในการให้สิทธิ์กับผู้ใช้ในการเข้าถึงไฟล์หรือหน้าจอที่แชร์ของคุณ

5. กำหนดข้อมูล user ที่เราต้องการเพิ่ม

  • Full name ชื่อเต็ม เป็นชื่อที่แสดงตอนที่เรา login
  • Account name ชื่อใช้ตอน login ซึ่งสามารถกำหนดไม่เหมือน Full name ก็ได้
  • Password กำหนดรหัสผ่าน หากไม่ต้องการตั้งรหัสก็ว่างไว้
  • ยืนยัน Password กรอกรหัสผ่านซ้ำ หากไม่ต้องการตั้งรหัสก็ว่างไว้
  • คำใบ้กรณีลืม Password
  • คลิกปุ่ม Create User

เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับ หากว่าต้องการเพิมอีกก็คลิกปุ่ม Add (+) เพิ่มได้เลย