วิธีตั้งค่า File Share ในเครื่อง Macbook, iMac แชร์ไฟล์ให้เครื่องอื่น

หากเราทำงานกับเพื่อน หรืออยากแชร์ไฟล์จากเครื่องเรา ให้เครื่องอื่นในที่ทำงานเปิดไฟล์ในเครื่องเราได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น  macbook, imac หรือ คอมฯที่ใช้ windows ตามที่ใช้ lan/wifi เดียวกัน หากว่ามีการทำงานด้วยกันหลายคนและมีคอมฯมาากว่า 2 เครื่องขึ้นไป การแชร์ไฟล์นี้จะช่วยให้ ทำงานรวมกันได้สะดวก

การตั้งค่า Sharing แชร์ไฟล์ข้อมูลในเครื่อง MacOS

1. ให้คลิกเปิด Apple menu > แล้วเลือก System Preferences

2. จากนั้นเลือก Sharing

3. ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง File Sharing

4. ที่ช่องด้านขวา shared folders ให้คลิก +

5. เลือก folder ที่ต้องการแชร์ให้เครื่องใช้งาน แล้วคลิกปุ่ม Add

6. และจะแสดงข้อมูลสิทธิ์ของผู้ที่จะเข้าใช้งานไฟล์ได้ ซึ่งสามารถปรับได้ตามต้องการ

จากนั้นให้เครื่องอื่นเชื่อมต่อมาที่เครื่องเราผ่าน ip address โดยสังเกตที่ด้านบนจะแสดง ip address ของเครื่อง mac และสามารถเข้าผ่านชื่อเครื่องได้เช่นกัน โดยดูได้จากช่อง Computer name

และเมื่อต้องการยกเลิกแชร์ไฟล์ก็ให้เข้ามาที่หน้าเดิม แล้วนำเครื่องหมายถูกที่ช่อง File Sharing ออกแค่นั้นก็เป็นยกเลิกแล้ว